Abala ka din ba?

by: The Editor

“Maingay na kalsada, maraming nagdaraan na mga sasakyan at jeep, naglalakad na mga tao sa gilid at mga naghihintay ng masasakyan. Sila na paroo’t parito; may sumisigaw ng ‘Taho!’, at may takatak ng candy at sigarilyo.”

Ganiyan ang araw-araw na nangyayari sa buhay nating mga tao. Gigising, maliligo, magtatrabaho, kakain, at matutulog. Isang siklo ng buhay na paulit-ulit natin nararanasan.

Paggising mo sa umaga, bago bumangon sa higaan, sumasagi ba agad sa isip mo kung ano ang una mong gagawin? Baka nasa isip mo agad ang paghihilamos ng mukha mo, pagsisipilyo, kung anong pagkain ang ihahanda mo para sa agahan, o kung anong isusuot mo para sa araw na ‘yan. Baka ikaw yung tipo na gustong magbasa muna ng kahit ilang minuto, magbulay-bulay at pagkatapos ay mananalangin. Napakarami nating maiisip na mga gawain sa umaga pa lang!

Sa tuwing pumupunta ako sa Furniture Shop namin, lalo na sa umaga, palagi kong nakikita ang mga sasakyang dumaraan sakay ang mga taong papunta pa lang sa kanilang trabaho. Nakikita ko din ang mga taong naglalakad, marahil papunta pa lang o baka pauwi na din galing sa kanilang trabaho.

Habang pinag-iisipan ko ang mga bagay na ito, nasasabi ko na lang na totoo ang sabi ng Bibliya nang sabihin nito:

“Nakita ko ang gawaing ibinigay ng Diyos sa mga anak ng tao para maging abala sila.” (Ec. 3:10).

Totoo, hindi gusto ng Diyos na maghirap ang mga tao anupat sa buong buhay nila ay pagtatrabaho na lang ang kanilang gagawin, o na gusto ng Diyos na mahirapan ang mga tao sa pagtatrabaho. Pero dinisenyo niya sila na may kakayahang magtrabaho at makapaglaan ng kanilang mga pangangailangan.

Bagaman nakalulungkot, maraming tao sa ngayon ang tila nawalan na ng panahon para sa Diyos o na nawalan na ng interes sa espirituwal na mga bagay dahil sa pagpapaimbabaw na nakikita nila sa mga relihiyon. Nakalulungkot ngang isipin na sa kabila ng pagiging abala ng mga tao, nawalan din sila ng panahon para kilalanin ang tunay na Diyos. Maiksi lang ang buhay nating mga tao. Ganiyan din ang napatunayan ng isang manunulat ng Bibliya nang sabihin niya:

“Ang haba ng buhay namin ay 70 taon, o 80 taon sa mas malalakas. Pero punô ito ng problema at kalungkutan; Mabilis itong lumilipas, at naglalaho na kami.” (Awit 90:10)

Kaayon ng pananaliksik, ang karaniwang haba ng buhay ng mga tao ngayon ay nasa 72.6 years. (Tingnan ang chart) At nagkakaiba-iba din yan depende sa kung ang isa ay nakatira sa bansa na mataas ang kinikita o maliit ang kinikita.

Talaga ngang tumpak ang sinasabi ng Bibliya may kinalaman sa haba ng buhay ng mga tao sa ngayon! Gayunman, kung pag-iisipan kung gaano kaiksi ang buhay nating mga tao, ano kayang maiisip mong pinakamahalagang gawain na puwede mong gawin ngayon?

Scroll to Top