Proverbs

Karunungan at Kaunawaan

JR Nievas

Mayaman ang isipan na sagana sa karunungan,
ngunit nababatid nito ang mga limitasyon at ang mga kakulangan.

Ang dukha ay naghihikahos, humihingi’t nabibigyan;
Pero sino sa atin ang magsasabing hindi iyon dahil sa kapabayaan?

Mahirap umunawa ang isang taong salat sa kaunawaan,
dahil mas maraming beses siyang nagsasalita ng mga bagay na walang kabuluhan.

Ang salita sa bibig ng marunong ay madalang kung lumabas,
sapagkat sa maraming kasagutan, nagkakamali ng madalas.

May mga planong naisasagawa lamang kapag nasumpungang nasa panahon,
nauudlot naman ito kapag hindi pa ipinahihintulot ng pagkakataon.

Gaano karaming butil ng palay ang hindi nagagamit sa panahon ng tag-ulan?
Gayon ang panahon ng taong umaani ng bungkos ng panghihinayang.

Kailan nagsisimula ang takbo ng orasan?
Ganiyan ang isipan ng taong nagpipinta sa hangin habang mga daliri’y nakaturo sa kung saan-saan.

Sa batuhan lumalakad ang mga paa ng napipighati; 
kung saan ang oras ay hindi nagmamadali.

Nasusumpungan ng bata ang karunungan sa pagmamasid,
ngunit singdami ng minamasdan niya ang dami ng natatamo niyang pagtutuwid.

Nasusumpungan ng bata ang karunungan sa pagmamasid,
singdami ng minamasdan niya ang mga bagay na hindi niya agad nababatid.

Scroll to Top